FRI HORISONT ÖSTERLEN

 

 

 

 

 

Nyheter

 

 

2014-11-24

Musik och konst mot vindkraftens oljud

Peter Skeel Hjorth har skrivit en artikel om Mats Rondin. Det finns också en länk till en film ”In the silence of nature” som Mats Rondin var med och skapade. Läs mer...

 

2013-12-08

Vindkraftverkens demokratiska legitimitet

Per Magnus Wijkman har varit medförfattare till en debattartikel i Krisianstadsbladet. Läs som länk... Läs som pdf...

 

2013-11-08

JO riktar kritik

JO anmälan (som länk)...

JO anmälan (som pdf)...

JO kritik... 

 

2013-10-23

Triventus har ekonomiska problem

Vindkraftskoncernen Triventus är under rekonstruktion och riskerar att gå i konkurs. Företaget klarar inte att betala sina skulder och statliga lönegarantin ska rädda de anställdas löner. Läs mer i Hallans Nyheter...

 

Statliga Industrifonden och Sustainable Technologies Fund har tidigare investerat stora summor i Triventus. Läs ett pressmedelande från 2011...

 

2013-10-15

Protokoll från årsmöte

Föreningen Fri Horisont Österlen höll årsmöte den 3 augusti 2013. Här är protokollet från mötet...

 

2012-08-10

Protokoll från årsmöte

Föreningen Fri Horisont Österlen höll årsmöte den 29 juli 2012. Här är protokollet från mötet...

 

2012-07-12

Svar från Göran Hägglund (KD)

Föreningen Fri Horisont Österlen har fått svar på sitt brev till Göran Hägglund.

Brev från Göran Hägglund...  

 

2012-06-13

Svar från Stefan Stefan Löfvén (S)

Föreningen Fri Horisont Österlen har fått svar på sitt brev till Stefan Löfvén.

Brev från Stefan Löfvén...  

 

2012-06-10

Anstånd

Länsstyrelsen har beviljat Föreningen Fri Horisont Österlen anstånd
till 1 sept 2012 med att yttra oss betr ansökan om vkv på Örum 33:2
Eriksfält.

 

2012-05-10

Brev till statsministern och övriga partiledare

Föreningen Fri Horisont Österlen har skickat brev till statisministern.

Brev till statisministern...

Brev till partiledarna...

 

2012-01-25

Flygblad

Nu kan du läsa och skriva ut föreningens flygblad direkt från hemsidan.

 

 

2011-11-06

Österlen - borta med vinden? Möte 2011-11-08...

 

 

2011-09-22

Ramsåsa branden

Det brinner i ett vindkraftverk. Se bilderna och läs mera på frihorisont.eu.

 

 

2011-07-09

Årsmöte

Föreningen Fri Horisont Österlens håller årsmöte den 6 augusti 2011 kl 1400 på Österlens Karlsgården. Möjlighet finns att betala medlemsavgiften (150 kr/år) vid mötet.
 
Efter mötet ges tillfälle att mingla för bl a personligt informationsutbyte i samband med förfriskningar till självkostnadspris. Alla intresserade är välkomna till den efterföljande mingeln.
 
Årsmötet skall bl a välja styrelse.  Förslag till styrelsemedlemmar kan insändas till valberedningen: Ingvar Karlsson (karlsgården(a)gmail.com), Lasse Lasson (l.lasson(a)telia.com), Kristin Lilja Olsson (Kristin.lilja.Olsson(a)telia.com). Det är angeläget att styrelsen har aktiva representanter från hela området. Allteftersom nya vindkraftverk aktualiseras - t ex kring Bollerup och Borrby - växer antalet medlemmar. Föreningen har f n ca 50 betalande medlemmar.

 

 

2011-04-28

Föreningens bankgiro är klart.

Föreningens bankgiro är klart. Det är dags att betala in medlemsavgiften på 150 kr. Läs mera under menyalternativet Bli Medlem.

 

 

2011-04-03 

Östra Herrestad vindkraftpark är Vattenfalls andra landbaserade vindkraftpark

Östra Herrestad vindkraftpark byggdes 2010 och togs i drift under hösten. En intrimningsperiod av de nio vindkraftverken pågår under våren. I början av maj blir det invigning med många aktiviteter

 

Lördagen den 7 maj ordnas öppet hus för allmänheten mellan
kl 11-15.

 

Läs mer på Vattenfalls hemsida här...

 

 

2011-03-07 

Miljöförbundet skall ta ställning till vkv på Hannas 8:1 och Örum 24:1

Läs mer på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds hemsida. Hitta direktlänkar på länksidan. Kontakta styrelsen med synpunkter.

 

 

2011-03-07 

Vindkraftsplan Simrishamns kommun

Simrishamns kommun har offentliggjort Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2001 med syfte att peka ut områden lämpliga för vindkraftverk i kommunen.

Kommunen inbjuder till samråd i form av öppet hus den 21 mars kl 18-20 i Rådhuset (stora rådhussalen) i Simrishamn. 
 
Dokumentet finns utställt på Rådhuset fram till 4 april och kan också ses på biblioteken i kommunen eller på
kommunens hemsida
 
Skriftliga yttrande kan lämnas av såväl privatpersoner som föreningar men måste lämnas senast 4 april. Endast de som inlämnar ett yttrade nu kan sedan överklaga det beslut som Kommunen fattar under 2011. 

 

2011-02-14

Yttrande om Blästorp 10:11 och Borrby 487:6

Hans Knutsson har till Ystad-Österlenregionens miljöförbund inskickat ett yttrande över Blästorp 10:11 och Borrby 487:6. 62 personer representerande 35 fastigheter anslöt sig till hans yttrande. 

 

2011-01-29

Konstituerande möte

Konstituerande möte hölls på Österlens Karlsgården den 29 januari 2011 kl 14.00. En stor församling beslöt enhälligt att bilda föreningen. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Föreningen Fri Horisont Österlen © 2011 • All rights reserved • Free to read