FRI HORISONT ÖSTERLEN

 

 

 

 

 

Kalendarium

 

2013-06-27

 

Föreningens årsmöte kommer att hållas den 3 augusti 2013 kl 1400 på Österlen Karlsgården. 

 

 

2012-07-29

 

Föreningen Fri Horisonts ordinarie årsmöte äger rum söndagen den 29 juli 2012 kl 1400 på Österlens Karlsgården.

 

Årsavgiften för 2012 betalas på bankgiro 741-4626 (Handelsbanken) eller kontant vid mötet. 

 

Vid mötet serveras kaffe och dryck till självkostnad.  

 

Föreningen behöver fler styrelsemedlemmar och en sammansättning som representerar en större del av Österlen än f.n. är fallet.  Anmäl er till valberedningen. (Ingvar Karlsson,  karlsgarden(a)gmail.com, Lasse Lasson, l.lasson(a)telia.com, Kristin Lilja Olsson, kristin.lilja.olsson(a)telia.com). 

 

Väl mött!

 

För styrelsen

Per Magnus Wijkman


 

2012-05-19 INSTÄLLT

 

Hur överklagar du beslut om vindkraftverk?

 

Österlens Karlsgård den 19 maj 2012 kl 1500

 

Många drabbas av myndigheternas beslut om placering av vindkraftverk på Österlen. Länsstyrelsen väntas det närmaste halvåret komma med flera beslut som berör våra medlemmar. Vår förening har därför bett Advokat Michael von Schedvin, partner vid advokatfirman DLA Nordic KB i Stockholm, att orientera oss om hur närboende, enskilt eller tillsammans, bäst kan agera för att överklaga olika myndigheters beslut i vindkraftsmål. En viktig fråga är naturligtvis vad ett samfällt agerande kan kosta. Mötet börjar kl 1500 och vi har avsatt två timmar för att ge gott om plats med frågor och svar. Mötet sker på Österlens Karlsgård - skylltad på vägen mellan Hannas kyrka och Löderup. Dryck och tilltugg serveras till självkostnad. Mötet är avsett för föreningens medlemmar. Årsavgiften (150 kr) kan betalas på plats. Anmäl dig gärna senast den 10 maj till per.wijkman(a)telia.com så kaffet räcker! 
 
Per Magnus Wijkman

 

 

2011-10-08

 

Styrelsemöte för att sammanställa arbetsordning för de närmaste 6 mån.

 

2011-09-18

 

Styrelsemöte på Karlsgården kl 11.00
 

2011-08-06

 

Föreningen Fri Horisont Österlens håller årsmöte den 6 augusti 2011 kl 1400 på Österlens Karlsgården. 

 

 

2011-05-17

Vi förbereder en närvaro vid Vattenfalls invigning den 7 maj kl 11-15 av sina nya 120 m höga vkv vid Östra Herrestad strax öster om Hamenhög. Den som vill vara med ombedes kontakta Annamaj.lundberg(a)gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Föreningen Fri Horisont Österlen © 2011 • All rights reserved • Free to read