FRI HORISONT ÖSTERLEN

 

 

 

Föreningen Fri Horisont Österlen arbetar för att förhindra etablering av vindkraft som negativt påverkar människors levnadsmiljöer samt landskapsbilden och naturen.

 

Föreningen Fri Horisont Österlen verksamhetsområde är hela Österlen.

 

Föreningen Fri Horisont Österlen är en politiskt och i övrigt obunden ideell förening.

 

Föreningen har idag över 100 medlemmar!

 

 FLYGBLAD...

 

 

Österlen som industrilandskap?

Befintliga och planerade vindkraftverk

Nyheter

 

2014-11-24

Musik och konst mot vindkraftens oljud

Peter Skeel Hjorth har skrivit en artikel om Mats Rondin. Det finns också en länk till en film ”In the silence of nature” som Mats Rondin var med och skapade. Läs mer...

 

2014-02-17

Kompakt vindkraft bakom dålig lönsamhet...

 

Förtrollande professorer i fårakläder...

 

2013-12-08

Vindkraftverkens demokratiska legitimitet

Per Magnus Wijkman har varit medförfattare till en debattartikel i Krisianstadsbladet. Läs som länk... Läs som pdf...

 

2013-11-08

JO riktar kritik

JO anmälan...

JO kritik... 

 

2013-10-23

Triventus har ekonomiska problem

Vindkraftskoncernen Triventus är under rekonstruktion och riskerar att gå i konkurs. Företaget klarar inte att betala sina skulder och statliga lönegarantin ska rädda de anställdas löner. Läs mer i Hallans Nyheter...

 

Statliga Industrifonden och Sustainable Technologies Fund har tidigare investerat stora summor i Triventus. Läs ett pressmedelande från 2011...

 

2013-10-15

Protokoll från årsmötet den 3 augusti 2013...

 

2013-06-27

Föreningens årsmöte kommer att hållas den 3 augusti 2013 kl 1400 på Österlen Karlsgården.

 

 

Alla nyheter...

 

Artiklar

 

2012-05-16

Besök hos Doris i Krokek som drabbats av skuggor och buller från ett vindkraftverk...

 

2012-04-22

Meningslös satsning på vindkraft...

 

2012-03-05

Vindkraftbolag ersätter sällan...

 

2011-09-06

Boende får betala ett högt pris för vindkraften...

 

2011-09-03

Vindkraftverk kan påverka grundvattnet

 

2011-08-30

Möte om omtvistade kraftverk

 

2011-08-27

Boende motsätter sig planerna på ännu ett verk

 

2011-08-19

Tomelilla Vindbruksplan-Tillägg till översiktsplan

 

2011-09-06

Boende får betala ett högt pris för vindkraften

 

2011-07-22

Lagstifta om större skyddsavstånd...

 

2011-07-11

Vindkraft hotar skyddad natur...

 

2011-04-27

Kommunen säger nej igen...

 

Alla artiklar...

 

Föreningen Fri Horisont Österlen © 2011 • All rights reserved • Free to read

winarv Inspirit Software